Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2019

Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2019

Thời gian: vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật

Địa điểm: cơ sở 1

Đăng ký: tại khoa Sau đại học, phòng B105, cơ sở 1 

Lịch học chi tiết vui lòng xem tại đây: Lịch ôn thi 2019


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  90,883       1/249