Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch học ôn thi môn Cơ sở và Cơ bản

  Khoa Sau đại học thông báo cập nhật lịch ôn thi môn Cơ sở và cơ bản các ngành:

  1. Ngành Quản trị kinh doanh:

  Môn Quản trị học: học vào các ngày 04/10/2020 và 11/10/2020 tại cơ sở 5

  Môn Toán kinh tế: Ôn ngày cuối vào ngày 18/10/2020 tại cơ sở 5

  2. Ngành Tài chính ngân hàng

  Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ: học vào các ngày 03/10/2020 và 04/10/2020 tại cơ sở 5

  Môn Toán kinh tế: Ôn ngày cuối vào ngày 18/10/2020 tại cơ sở 5

  3. Ngành Kế toán

  Môn Nguyên lý kế toán: học vào các ngày 03/10/2020 và 04/10/2020 tại cơ sở 5

  Môn Toán kinh tế: Ôn ngày cuối vào ngày 18/10/2020 tại cơ sở 5

  4. Ngành Công nghệ thông tin

  Môn Cơ bản- Một số vấn đề cơ bản của tin học: học vào ngày 03/10/2020 tại cơ sở 5

  Môn Cơ sở- Toán cho máy tính và hệ thống tính toán: học vào ngày 04/10/2020 tại cơ sở 5

  Vui lòng xem chi tiết tại link sau: Lịch học ôn cập nhật

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    62,029       1/248