Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Lịch ôn thi sau đại học năm 2020

Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2020

Thời gian: vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật

Địa điểm: cơ sở 1

Đăng ký: tại khoa Sau đại học, phòng B105, cơ sở 1 

Lịch học chi tiết vui lòng xem tại đây: Lịch ôn thi 2020


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,617       1/195