Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Lịch ôn thi sau đại học năm 2020

  Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2020

  Thời gian: vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật

  Địa điểm: cơ sở 1

  Đăng ký: tại khoa Sau đại học, phòng B105, cơ sở 1 

  Lịch học chi tiết vui lòng xem tại đây: Lịch ôn thi 2020


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    62,022       1/248