Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo thay đổi lịch học môn Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh

Khoa Sau đại học thông báo:

Lịch học môn Quản trị học ngày 17/9/2017 thay đổi như sau: 

- Buổi sáng: nghỉ

- Buổi chiều: học, thời gian bắt đầu: 14h00, tại phòng G302

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  90,879       1/249