Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo nghỉ học môn tiếng Anh ngày 02.8.2020

  Khoa Sau đại học thông báo đến lớp ôn thi đầu vào Thạc sĩ năm 2020 sẽ được nghỉ học môn tiếng Anh vào ngày 02.8.2020 (chủ nhật)

  Lý do: giảng viên bận công việc đột xuất

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,838       1/511