Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Cập nhật lịch ôn thi cao học 2021- môn Cơ sở các ngành Kinh tế

Khoa Sau đại học thông báo:

- Lịch ôn môn Cơ sở- Nguyên lý kế toán: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G101.

- Lịch ôn môn Cơ sở- Lý thuyết tài chính tiền tệ: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G302.

- Lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G307

Trân trọng./.

Xem lịch chi tiết tại đây.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  98,392       1/1,212