Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Cập nhật lịch ôn thi cao học 2021- môn Cơ sở các ngành Kinh tế

Khoa Sau đại học thông báo:

- Lịch ôn môn Cơ sở- Nguyên lý kế toán: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G101.

- Lịch ôn môn Cơ sở- Lý thuyết tài chính tiền tệ: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G302.

- Lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G307

Trân trọng./.

Xem lịch chi tiết tại đây.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,705       1/185