Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch ôn thi cao học 2021- môn Cơ sở các ngành Kinh tế

  Khoa Sau đại học thông báo:

  - Lịch ôn môn Cơ sở- Nguyên lý kế toán: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G101.

  - Lịch ôn môn Cơ sở- Lý thuyết tài chính tiền tệ: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G302.

  - Lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học: ngày thứ 7 (10/4/2021) được nghỉ, lịch dời qua ngày Chủ nhật 11/4/2021 học tại phòng G307

  Trân trọng./.

  Xem lịch chi tiết tại đây.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,855       1/512