Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Lịch ôn thi sau đại học năm 2017 (đầy đủ)

  Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi đầy đủ các môn.

  Địa điểm học:

                     Cơ sở 1: Ký hiệu Phòng A-B-C

                     Cơ sở 2: Ký hiệu phòng D

  Vui lòng xem theo file đính kèm.

  Trân trọng./.

  Lịch ôn chi tiết.

   

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,831       1/249