Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo cập nhật phòng ôn thi sau đại học năm 2017

  1) Thứ 7, ngày 05/8/17 môn Toán kinh tế thầy Ánh chuyển từ phòng B501 đến G401- cơ sở 5. Các ngày khác lịch vẫn như cũ.

  2) Bắt đầu từ 05/8/17 môn Toán kỹ thuật thầy Thu học phòng G102- cơ sở 5.

  Các anh chị vui lòng xem theo lịch học chi tiết sau:

  Lịch học ôn cập nhật.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,829       1/248