Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch ôn ngành Công nghệ thông tin

  Ngày 27/8/17 môn Toán cho máy tính và hệ thống tính toán được nghỉ, lịch học được bổ sung vào ngày 16/9/17.

  Các ngày khác vẫn học bình thường.

  Xem lịch học chi tiết tại đây.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,837       2/248