Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch ôn môn Toán kinh tế

  Ngày 12/8/17 môn Toán kinh tế Thầy Ánh đươc nghỉ, lịch học được bổ sung qua ngày 19/8/17.

  Xem lịch học chi tiết tại đây.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,833       2/247