Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật phòng học ôn thi sau đại học năm 2017

  Phòng học ôn thi đã được cập nhật. Các anh chị vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm. 

  Xem lịch tại đây.

  Ghi chú: Ký hiệu phòng G: ở cơ sở 5.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,830       1/249