Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

    Thông báo lịch ôn bổ sung môn Toán kinh tế

    Khoa Sau đại học sẽ tổ chức ôn bổ sung môn Toán kinh tế vào ngày thứ Bảy, 16/9/17, phòng B501.

    Xem lịch học chi tiết tại đây.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      61,828       2/244