Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch và phòng học ôn ngành Xây dựng

  - Thứ 7, 26/8/17 lớp ngành KT Xây dựng DD và CN ôn môn Sức bền vật liệu, phòng I107- cơ sở 6, môn Toán kỹ thuật chuyển qua ngày Chủ nhật 27/8/17 phòng G102- cơ sở 5.

  - Môn Sức bền vật liệu các ngày còn lại học tại phòng I107- cơ sở 6.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,835       1/249