Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo nghỉ ôn môn Cơ bản ngành Công nghệ thông tin

  Thứ bảy, ngày 26/8/17 lớp ôn môn Toán cho máy tính và hệ thống tính toán (ngành Công nghệ thông tin) được nghỉ. Do giảng viên có công việc đột xuất.

  Lịch học môn này tiếp tục vào ngày thứ Bảy, 09/9/17, phòng G306- cơ sở 5.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    61,832       1/249