Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo đổi phòng môn Toán kinh tế ngày 27/8/2017

  Thông báo đổi phòng học 

  Chủ nhật, ngày 27/8/2017 lớp ôn thi môn Toán kinh tế_đợt 2 do Thầy Trần Đình Ánh giảng dạy chuyển từ phòng B501 sang B404.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    48,602       1/83